Printing tool Download PDF

Darba pieredze

Oct 2014Oct 2014

Kasiere/Pārdevēja

Stenders Cosmetics

Viena  mēneša pieredze, uzzināju par to, kā labāk pārdot preces klientiem un darboties ar kases aparātu. . 

Jun 2013Aug 2013

Biļešu skenētāja

Forum Cinemas

Strādāju pusslodzē trīs mēnešus, ieguvu zināšanas par to kā komunicēt ar klientiem. Bieži nācās izmantot arī citas valodas. 

Izglītība

Sep 2003May 2015

Vidusskolas izglītība

Rīgas Franču licejs

Vidusskolas pamatizglītība humanitārajā novirzienā.

Sep 2004May 2006

Salaspils Mūzikas un Mākslas skola

Apgūta klavierspēle, dziedāšana individuāli un korī.

Prasmes

Krievu valoda
Krievu valoda sarunvalodas līmenī, apgūta 4 gadus skolā.
Franču valoda
B2 līmenis, apgūta skolā 12 gadus, saprotu un varu komunicēt.
Angļu valoda
C1 līmenis, brīvi runāju un rakstu jau no bērnības.
Klavierspēle
Kopā, gan mūzikas skolā, gan pie privātskolotājas, esmu apguvusi klavierspēli 10 gadus.

Sertifikāti

Sep 2014Sep 2018

Aktiermākslas pamati

Alises Rozes mācību centrs
Apgūti improvizācijas un teātra māsklas pamati, iestudēta un prezentēta luga.