Adele Apsīte

  • Rīga
Adele Apsīte

Darba pieredze

Work experience
Oct 2014 - Oct 2014

Kasiere/Pārdevēja

Stenders Cosmetics

Viena  mēneša pieredze, uzzināju par to, kā labāk pārdot preces klientiem un darboties ar kases aparātu. . 

Jun 2013 - Aug 2013

Biļešu skenētāja

Forum Cinemas

Strādāju pusslodzē trīs mēnešus, ieguvu zināšanas par to kā komunicēt ar klientiem. Bieži nācās izmantot arī citas valodas. 

Izglītība

Education
Sep 2003 - May 2015

Vidusskolas izglītība

Rīgas Franču licejs

Vidusskolas pamatizglītība humanitārajā novirzienā.

Sep 2004 - May 2006

Salaspils Mūzikas un Mākslas skola

Apgūta klavierspēle, dziedāšana individuāli un korī.

Prasmes

Skills

Krievu valoda

Krievu valoda sarunvalodas līmenī, apgūta 4 gadus skolā.

Franču valoda

B2 līmenis, apgūta skolā 12 gadus, saprotu un varu komunicēt.

Angļu valoda

C1 līmenis, brīvi runāju un rakstu jau no bērnības.

Klavierspēle

Kopā, gan mūzikas skolā, gan pie privātskolotājas, esmu apguvusi klavierspēli 10 gadus.

Sertifikāti

Certifications
Sep 2014 - Sep 2018

Aktiermākslas pamati

Alises Rozes mācību centrs
Apgūti improvizācijas un teātra māsklas pamati, iestudēta un prezentēta luga.