Printing tool Download PDF

Образовање

20112015

Високо образовање

Математички факултет, Универзитет у Београду

смер: Статистика, финансијска и актуарска математика

20122015

Високо образовање

Факултет за међународну економију, Мегатренд универзитет

смер: Међународна економија и финансије

20072011

Средње образовање

Математичка гимназија, Београд

          

20052007

Школа рачунара

System Pro - Школа рачунара за талентовану децу

Рад у програмским језицима C и C#; изучавање основа роботике и алгоритама

Радно искуство

20052005

Web Designer

Tehnicom Computers

Израда и дизајн веб сајтова
(Пракса у трајању од 2 месеца)

Рад на рачунару

Пргограмски језици

Java - основни ниво

C - основни ниво

R - основни ниво

MATLAB - основни ниво

Програмски пакети

Ms Office - средњи ниво

Страни језици

  • Енглески - напредни ниво
  • Италијански - елементарно познавање језика

Остале активности

  • Један од оснивача Студентске организације математичког факултета (СОМФ)
  • Студент-предавач на часовима припремне наставе - помоћ студентима при спремању испита
  • Волонтирање на сајму књига као представник факултета
  • Добробољни давалац крви
  • Члан Менсе од 2012. године

Интересовања и хобији 

  • Рекреативно трчање
  • Медитација
  • Комуникацијске вештине

Личне особине

  • Одговоран
  • Посвећен
  • Систематичан
  • Комуникативан