Download PDF

Uddannelse

Sep 2012Jun 2014

Master of Science in Nursing, MScN (Cand. Cur.)

Sektion for Sygepleje, Institut for folkesundhed. Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet.

Jeg har under uddannelsen modtaget undervisning inden for følgende fagområder:

- Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed

- Vidensformer og forskningsmetoder

- Relationer og interaktioner (her særligt fokus på patient- og pårørende perspektivet i et sygdomsforløb).

- Sygepleje og samfund

- Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertise (valgkursus)

- Metodekursus i udvikling af vidensbaserede kliniske retningslinjer (valgkursus)

- Kvalitative metoder som tilgang til udforskning af sygeplejen (valgkursus)

Speciale:

Titel: Når sygeplejen medieres af teknologi og borgeren gøres selvmonitorerende: teknologiens betydning for den interaktionelle praksis - et kvalitativt casestudie.

Mit speciale er udarbejdet i samarbejde med Center for velfærdsteknologi, som en del af et større telemedicinsk projekt i Aarhus Kommune.

Aug 2008Jun 2012

Bachelor of Science in Nursing, BScN

VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Registered Nurse (RN)

Aug 2002Jun 2005

Gymnasial uddannelse (STX), matematisk linje.

Kongsholm Amtsgymnasium og HF

Med valgfag i Matamatik (A), Biologi (A), Psykologi (B) og Fransk (C)


Erhvervserfaring 

Feb 2016Present

Forskningsassistent

Sektion for sygepleje, Institut for folkesundhed. Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet.

Assistent i forskningsprojekt omhandlende patientinvolvering og implementering af patientinvolverende tiltag ved Aarhus Universitetshospital.

Apr 2016Jun 2016

Underviser

Social - og sundhedsskolen i Silkeborg
Okt 2014Dec 2015

Sygeplejerske

Plejeboligerne Hedevej, Vejlby-Risskov, Aarhus Kommune

Sygeplejerske i plejeboligenhed med 34 boliger. 

Nov 2012Feb 2014

Sygeplejerske

Sundhedsenheden Vejlby-Risskov, Aarhus Kommune
20062007

Sygeplejevikar (studiejob)

Medikom Vikarbureau, Odense
20042006

Ufaglært sundhedshjælper

Omsorgscentret i Hvissinge, Glostrup Kommune

Afløser i plejen - det sidste halve år var jeg ansat som aftenvagt på et skærmet demensafsnit.

Kliniske undervisningsforløb

Nov 2011Jan 2012

Sygeplejestuderende, Modul 12

Hjertemedicinsk afd. B4, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Aug 2011Nov 2011

Sygeplejestuderende, Modul 11

Hjertekirurgisk afd. T2, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Feb 2011Aug 2011

Sygeplejestuderende, Modul 8

Gerontopsykiatrisk afd. Aarhus Universitetshospital Risskov
Nov  2010Jan 2011

Sygeplejestuderende, Modul 6

Vejlby Lokalcenter - hjemmesygeplejen, Vejlby-Risskov, Aarhus Kommune
Apr 2007Jun 2007

Sygeplejestuderende, 2+3 semesterpraktik

Nyremedicinsk afd. Y, Odense Universitetshospital

Frivilligt arbejde

Aug. 2013 - april 2014: Mentor for nye kandidatstuderende ved Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Aarhus Universitet.

Jan. 2006- aug. 2006: Frivillig medhjælper ved Sankt Lukas Hospice i Hellerup

Anden aktivitet

Aug. 2015 - Nov. 2015 Projektassistent v. Aarhus Universitetshospital i samarbejde med Danmarks Lungeforening

Feb. 2014 - nu: Medlem af forskningsgruppe ved Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet. 

Gruppens interessefelt er forskning, som afdækker komplekse sammenhænge og samspil mellem samfund og borger/patient. Interessen retter sig mod den reproduktive sektor specielt sundhedssektoren - og samspillet mellem institutioner og mennesker i vanskelige livssituationer.

Vi arbejder med human- og samfundsvidenskabelige teorier og metoder til at belyse, hvordan mennesker agerer i og med det moderne velfærds-/konkurrencesamfund herunder studier af policy, professioner og magt. Videnskabsteoretisk placerer vi os inden for den sociakonstruktivistiske tradition og arbejder eksempelvis med symbolsk interaktionisme, Foucault- og Bourdieuinspirerede tilgange og diskursanalyse.


IT-kompetencer

Microsoft office-pakken: Erfaren bruger


Sprogkundskaber

Dansk: Modersmål

Engelsk: Flydende i skrift og tale

Svensk: God forståelse 

Norsk: God forståelse

Fransk: Nogen forståelse
Kørekort

B - almindelig personbil

Referencer

Lise Knokgaard, leder efteruddannelsen Sosu Silkeborg, tlf: 24943571

Ann Thoustrup Eriksen, teamleder i plejeboligenhed, tlf: 51251484

 

I forhold til akademiske/teoretiske kompetencer:

Kirsten Beedholm, Lektor Phd. - oplysninger kan indhentes efter aftale.