Download PDF

Милена Николић Лазаревић

„ УЧИТЕЉ ПОДУЧАВА ДОК И САМ УЧИ, ОНДА КАД ПРЕСТАНЕ ДА УЧИ, УМИРЕ У ЊЕМУ УЧИТЕЉ“. (Учитељски факултет)

Лични подаци                   

Име и презиме: Милена Николић Лазаревић

Датум и место рођења:  06. 08. 1969. Шабац

Телефон: 060 380 55 90

e-mail: [email protected]

Образовање

Sep 2009Jan 2011

Мастер студије

Учитељски факултет

Мастер рад: Стручно усавршавање наставника у Србији

Ментор: Данијела Костадиновић

Sep 2002Jun 2004

Професор разредне наставе

Учитељски факултет
Sep 1986Sep 1990

Наставник разредне наставе

Педагошка академија 
May 1994May 1994

Испит за лиценцу 

Педагошка академија, Шабац

Страни језици

Руски језик: ниво А1

Информатичка писменост

Рад у програмима Word, Excell, Power Point,, Internet

Радно искуство

19941995

наставник српског језика

ОШ ,,Јанко Веселиновић'' Шабац 
Feb 2001Jun 2001

учитељ 

ОШ ,,Јанко Веселиновић'' Шабац 
2001Present

учитељ

ОШ ,,Јован Цвијић'' Дебрц

Чланство у удружењима

УГ ,,Креативна чаролија'' Бања Врујци;

 ,,Друштво учитеља Шабац"

Акредитовани програми - обуке

 • "Амбијенталном наставом до функционалног знања", 17.март 2018. Друштво учитеља Крушевца, 8 сати, присуство;
 • "Развијање социјалних вештина у школи", 25.новембар 2017. Клетт, Друштво за развој образовања;
 • "Диференцирана настава", 9.октобар 2017.Центар за стручно усавршавање Шабац, 8 сати. присуство;
 • ,,Информационо-комуникационе технологије у настави", 23. март 2017. Савез учитеља РС, 1 бод, присуство;
 • ,,Интеграција корелација и занимација",18. март 2017. Савез учитеља РС, 8 сати, присуство;
 • ,,Сабор учитеља Србије-Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава", 18,19. јун 2016. Савез учитеља РС, 2 дана, присуство;
 • ,,Планирање стручног усавршавања и управљање каријером наставника", 12. март 2016. Савез учитеља РС, 8 сати, присуство;
 • ,,Портфолио-колекција одговорности, 5. октобар- 21. новембар 2015, електронским путем, 24 сата, компетенције К2, учешће;
 • ,,Од игре до уметности-драмски метод у настави'' , 23. март 2015. Центар за стручно усавршавање Шабац, 8 сати, компетенција К4, присуство;  
 • ,,Интегративна настава у амбијеталним учионицама'' , 18. октобар 2014. Регионални центар Ужице, 8 сати, компетенција К2, присуство; 
 • ,,Пројектни менаџмент у оразовању'' , 22. јун 2014. Центар за стручно усавршавање Крушевац, 16 сати,  присуство; 
 • ,,Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава'', 15. јун 2014. Савез учитеља РС, 16 сати, компетенција К2, присуство; 
 • ,,Јачање професионалних компетенција просветних радника'', 8. март 2014. Савез учитеља РС, 8 сати, присуство;
 • ,,Методички приступ обради књижевности у млађим разредима'', 7. април 2013. Регионални центар Ужице, 15 сати, присуство;
 • ,,Јачање професионалних компетенција просветних радника'', 6. април 2013. Савез учитеља РС, 8 сати, присуство;

 • ,,Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава'',  24. јун 2012. Савез учитеља РС, 16 сати, присуство;

 • ,,Да код учитеља свако учи радосно и лако'', 22. јун 2012. Образовање плус, Београд , 24 сати, присуство;

 • ,,Пракса и прописи'', 21. април 2012. Четрнаеста београдска  гимазија, Београд, 8 сати, присуство;

 • ,, Подршка унапређивању образовн-васпитног рада у млађим разредима ОШ''  3. март 2012. Савез учитеља РС; 8 сати, присуство;

 • О методу ,, Рука у тесту'', 12. нобембар 2011. ИНН ,,Винча'' Београд, 8 сати, присуство;

 • ,,Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава'' 5. јун 2011. Савез учитеља РС, 16 сати, присуство;

 • ,, Подршка унапређивању образовн-васпитног рада у млађим разредима ОШ'' 19. март 2011. Савез учитеља РС; 8 сати, присуство;

 • ,, Подршка унапређивању образовн-васпитног рада у млађим разредима ОШ'', 16. јануар 2010. Савез учитеља РС; 8 сати, присуство;

 • ,,Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава'', 3. и 4. октобар 2009. Савез учитеља РС, 16 сати, присуство;

 • ,, Подршка унапређивању образовн-васпитног рада у млађим разредима ОШ'', 21. март 2009., Савез учитеља РС, 8 сати, присуство;

 • ,,,Настава српског језика у првом разреду'', 10. мај 2008. Савез учитеља РС, 7 сати присуство;

 • ,,Рад у комбинованом одељењу'',  24. фебруар 2008. Савез учитеља РС, 3 сата присуство;

 • ,,Методика наставе српског језика и књижевности'' , 9. октобар 2005. Министарство просвете и спорта РС, 8 сати, присуство;

 • ,,Настава почетног читања и писања по комплексној методи'' , 2003. Савез учитеља РС, 4 сати, присуство;

Стручни скупови

 • Наставничке вештине које доводе до бољих ученичких постигнућа",12.април 2018.Савез учитеља РС. 1 бод, присуство;
 • Стручна предавања - ,,Обука за смањење ризика од катастрофа", 16. фебруар 2017. Савез учитеља РС, 8 сати, присуство;
 • Стручни скуп - ,,Презентација Mozabook-a и примена интерактивне табле", 18. март 2017. Академија Филиповић, 2 сата, присуство;
 • Стручни скуп - ,,Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава"18. јун 2016. Савез учитеља РС, 2 дана, присуство;
 • Стручно скуп - ,,Приказ уџбеника и анализа њихове примене у настави", 12. март 2016. Завод за уџбенике, 3 сата, присуство;
 • Стручно скуп - ,,Приказ уџбеника Нови Логос", 12 март 2016. Издавачка кућа Нови Логос, 2 сата, присуство;
 • Стручно предавање - ,,Приказ уџбеникаКлет " , 12. јануар 2016. Издавачка кућа Клет, 2 сата, присуство;
 • Трибина - ,,Трибина - НТЦ систем учења - да се знање заврти крозигру", 9. септембар 2015. Центар за стручно усавтшавање и друштво учитеља Шабац, 2 сата, присуство;
 • Стручни скуп - ,,Презентација уџбеника разредне наставе ИК ,,Нови Логос"", 12. децембар 2014. Издавачка кућа Нови Логос, 2 сата, присуство и дискусија;
 • Трибина-,,Превенција насиља-безбедност у школи и окружењу'', 4. децембар 2014. Савез учитеља РС, 1 бод, присуство;
 • Стручни скуп - ,,Презентација клетових уџбеничкох комплета и дидатичких материјала", 13. фебруар 2014. Издавачка кућа Клетт, 2 сата, присуство и учешће;
 • Трибина-,, Законски оквир који регулише образовно васпитни систем'' ,, Правилник о оцењивању'' ,, Формулари за праћење'' , 31. јануар 2014. Савез учитеља РС, 6 сати, присуство;
 • Стручни скуп - ,,Јачање професионалних улога наставника за реформу образовања", 16. децебар 2013. Шабачка гимназија, 5 сати, присуство;
 • Стручни скуп-,,Подршка инклузији деце са развојним сметњама и тешкоће у учењу- практичне импликације'', 4. јун 2013. Регионални центар Шабац, 1 бод, присуство;
 • Конференција-,,Лични план професионалног развоја и портфолио конференција'', 17. апрол 2013. Друштво школских библиотекара Србије, 1 бод, присуство;
 • Трибина-,,Стручне трибине Здрави стилови живота-Одговорно живљење','23. мај 2012. Савез учитеља РС, 3 сати, присуство;

Остали облици стручног усавршавања

 • ,,Учешће у раду летњег математичког кампа ,,Шабац-2010'' '', 15. август 2010. организатор град Шабац и ОШ ,,Николај Велимировић'';

Објављени радови

  • ,,Видели на семинару применили у пракси", 18. јун 2017. Савез учитеља РС, рад је публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког стручног скупа учитеља;
  • ,,Игром до плеса" 19. јун 2016. Савез учитеља РС, презентовање стваралаштва на републичкој смотри;
  • ,,Васкршијади у походе" 18. јун 2016 Савез учитеља РС, рад је публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког стручног скупа учитеља;
  •  ,,Бадње вече'' , 14. јун 2015. Савез учитеља РС, рад је публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког стручног скупа учитља;
  • ,,Правилно држање тела'' , 15. јун 2014. Савез учитеља РС, презентовање стваралаштва на републичкој смотри;

Пројекти

 • Пројекат имплементација  програма ,,Покренимо нашу децу" , 19. фебруар 2017.    Министарство просвете, науке и технолошког развоја, кординатор пројекта ;
 • ,,Пројекат евалуације уџбеничких комплета од 1. до 8. разреда'' , мај 2012. Издавачка кућа Клетт Београд;

Захвалнице

 • ,,За несебичну подршку и схватање значаја учитељске професије" ,  23. март 2017. Друштво учитеља  Шабац;

Компетенције које сам стекла на семинарима

 • Подршку развоја личности ученика
 • Сарадња са наставницима
 • Комуникацијске вештине

Интересовања

Хортикултура

Читање