Download PDF

Трудов стаж

Sep 20152016

Консултант клиенти

УниКредит Булбанк АД
 • Консултиране, предлагане и продаване на нови и съществуващи банкови продукти и услуги на всички клиенти физически лица с цел постигане на търговските цели и удовлетворяване потребностите на клиента;
 • Осъществяване на комплексно банково обслужване на клиентите във филиала, включващо и касова дейност;
 • Поддържане на качеството на клиентската база.
Sep 2014Sep 2015

Консултант физически лица

УниКредит Булбанк АД
 • Консултиране, предлагане и продаване на нови и съществуващи банкови продукти и услуги на всички клиенти физически лица с цел постигане на търговските цели и удовлетворяване потребностите на клиента;
 • Осъществяване на пълно банково обслужване на клиентите във филиала;
 • Привличане на нови клиенти, посредством презентации;
 • Поддържане на качеството на клиентската база.
Mar 2014Sep 2014

Консултант физически лица с каса

УниКредит Булбанк АД
 • Касово обслужване на клиенти;
 •  Консултиране относно банкови продукти и услуги за физически лица ;
 • Предлагане и продаване на банкови продукти и услуги за физически лица.
Jul 2013Mar 2014

 Стажант в Дирекция „Банкиране на дребно”, Управление Продажби, Филиал Пловдив Батенберг  

УниКредит Булбанк АД
 • Подпомагане ежедневната работа на екип от специалисти;
 • Оказване на техническа помощ при приемане и изготвяне на документи;
 • Изпълняване и на други задачи в съответствие с дейностите на структурата.
Sep 2013Nov 2013

   Сътрудник в търговски и маркетинг отдел по проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд

  Издателство „Летера”, Град Пловдив
 • Участие в реални проекти на издателството - кампании за популяризиране на продукти и сайт "Литературен компас";
 • Работа с външни лица и други клиенти;
 • Изготвяне на презентации, водене на преговори и активно участие в търговската и рекламна дейност на издателството
Sep 2012Oct 2012

Стажант по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“

ТД на НАП - Пловдив, гр. Пловдив
 •   Административна и техническа дейност

Образование

Oct 2014Jun 2015

Магистър по икономика

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Специалност "Международна търговия" с бизнес английски език

Oct 2010Jun 2014

Бакалавър по икономика

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Специалност "Международни икономически отношения" с бизнес английски език

Sep 2005May 2010

Средно образование

СОУ"Св.Патриарх Евтимий", град Пловдив 

Хуманитарен профил с английски език

Лични умения и компетенции

Чужди езици
 • Английски език - ниво C 1
 • Немски език - ниво А 2
 • Испански език - ниво А 1
Социални умения и компетенции
 • Мотивирана, отговорна и изпълнителна  личност;
 • Отлични организационни и комуникативни умения.
Компютърни умения и компетенции
 •  Работа с  Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™)
 • Опит в работата със софтуер за обслужване на клиенти.

Сертификати

Jun 2014Jun 2014

Удостоверение

За успешно преминат квалификационен курс:

Касови валутни операции

Jun 2014Jun 2014

Сертификат

За успешно преминато обучение на тема : 

"Посветени на клиента"