Download PDF

Evita Vēvere

-

Darba Vēsture

Nov 20132015

Pārdevēja

SIA ''Berico''

-

20082015

Palīdze

z/s ''Gundegas''

-

Jun 2010Aug 2012

Reklāmas izplatītāja

''Merkurita''

-

Izglītība

2013Present

Arhitektūras tehniķis

Rīgas Celtniecības koledžas vidusskola

3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

20042013

Pamatizglītība

Seces pagasta pamatskola

-

Valodas prasmes

10
Latviešu valoda

Dzimtā

6
Angļu valoda

Labi

4
Krievu valoda

Pietiekami