ტატა ზენაიშვილი

ტატა ზენაიშვილი

Work experience

Work experience
Feb 2014 - May 2014

ოფისის მენეჯერი

სადისტრიბუციო კომპანია „ვესთ გრუფ ჯორჯია“

ოფისისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება

May 2013 - Jun 2013

მოხალისე

თანამედროვე ცეკვისა და ექსპერიმენტული ხელოვნების სამხრეთკავკასიული ფესტივალი

 ფესტივალში მონაწილეთა ხელშეკრულებების მომზადება

Apr 2010 - Jul 2011

ინტერვიუერი

პროექტი „საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ ხანდაზმულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება“, ჯონ ჰოპკინსის ბლუმბერგის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლა

პროექტში გაწერილ პირთა გამოკითხვა და ანალიზი

Education

Education
Sep 2007 - Jul 2011

ბაკალავრი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმოცდნეობის ფაკულტეტი

Skills

Skills

გერმანული

რუსული

არაბული

ინგლისური

ქართული

MS/WORD

MS/EXCEL

MS/POWERPOINT

MS/OUTLOOK

Certifications

Certifications
Sep 2011 - Dec 2011

გერმანული ენის კურსი

ბერლინი, გერმანია
Jul 2009 - Oct 2009

არაბული ენის კურსი

ალეპო, სირია