Download PDF

Work experience

Jan 1998Present

учитељица

ОШ "Вук Караџић", Житковац

учитељица

Education

Oct 1995Oct 1997

дипломирала

Учитељски факултет Врање

професор разредне наставе

Oct 1990Jun 1992

дипломирала 

Педагошка академија Алексинац

учитељ