Work experience

Work experience
Jan 1998 - Present

учитељица

ОШ "Вук Караџић", Житковац

учитељица

Education

Education
Oct 1995 - Oct 1997

дипломирала

Учитељски факултет Врање

професор разредне наставе

Oct 1990 - Jun 1992

дипломирала 

Педагошка академија Алексинац

учитељ